Přinášíme velikonoční release, plný nových aktualizacích, které se uskutečnily v prostředí JunoOne.

Zde jsou nejnovější aktualizace:

– Nová historie pro Issue a další upravy v modulu
– Úpravy v modulu Test analýza
– Změna Data-Grid
– Vyladění nedostatků na základě zákaznických dotazů
– Vylepšení integrace na Jira
– Vylepšení z pohledu browserů – primárně Internet Explorer
– Zlepšení výkonosti aplikace
– Přidání hromadných akcí pro Issues a Test analýzu