Vyzkoušejte nové funkcionality v modulu ISSUES!

1. Multiselect při filtrování issues

Nově můžete při filtrování defektů využít možnost multiselektu u všech kolonek filtru. Zároveň tedy můžete vyhledávat defekty s různými statusy, prioritou, řešiteli a dalšími hodnotami, které filtr nabízí.
Multiselekt je dostupný v modulu CHYBY

2. Volitelná pole

V projektovém nastavení v rámci editace workflow je nyní možnost vytvořit až 4 volitelná pole v modulu ISSUES. Volitelné pole může být nastaveno jako povinné, kdy je uživatel povinen vyplnit text nebo si vybrat z přednastavených možností. Podle volitelných polí je poté možné chyby snáze filtrovat.

Cesta: Projekt -> Nastavení -> Nastavit workflow -> Volitelné pole -> Přidat volitelné pole

3. Nové widgety

Při tvorbě reportu z oblasti Issues je nyní možné vybrat tyto widgety:

  • issues resolved by user
  • issue matrix
  • reopened distribution
  • reported vs. fixed rate
  • issue assigned to user

Cesta: Reporty -> Nová šablona reportu -> Oblast reportu: