Podmínky ochrany osobních údajů

1)   GDPR: proč, potřebujeme Váš souhlas

Udělení tohoto souhlasu vychází z nařízení Evropské unie, které je platné od 25. 5. 2018, a které je obecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Potection Regulation).

 

2)   Za jakým účelem vaše osobní data shromažďujeme

Evidence uchazečů: Z informací, které nám sami poskytnete zasláním svého CV, a to jak prostřednictvím našich internetových stránek, tak prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů, z pracovních portálů.

Vytvoření databáze klientů: Informace můžeme získat, pokud nás kontaktujete sami, napřímo, telefonicky nebo e-mailem nebo pokud vaši společnost kontaktujeme my prostřednictvím našich zaměstnanců. Shromažďujeme také informace, které se týkají legislativních požadavků.

Komunikace s dodavateli: informace, které nám poskytnete v souladu s platnou legislativou.

Automatický sběr: Z informací, které sbíráme automaticky (viz automatický sběr informací). Automatický sběr informací se týká každého návštěvníka (všech) našich internetových stránek.

Jiné zdroje: Z informací poskytnutých z jiných zdrojů.

Jiným zdrojem může být osoba, kterou uvedete jako kontakt pro ověření referencí, osoba, která Vás doporučila jako uchazeče, náš klient, služby třetích stran jako jsou např. pracovní portály. Jiným zdrojem mohou být dále i veřejně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo v různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod.

Jiným zdrojem mohou být volně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod. Může se jednat i o informace, které nám naši uchazeči nebo jiné osoby poskytnou pro ověření referencí na jejich osobu. Může se jednat i o informace, které jsou nutné pro splnění legislativních opatření.

U dodavatelů sbíráme informace, které jsou nutné z hlediska splnění legislativních opatření.

 

3)   Na jak dlouho vaše osobní data ukládáme, jak je kontrolujeme, aktualizujeme a likvidujeme

Revize Vašich osobních údajů probíhá každý rok v lednu, přičemž se znovu dotazujeme na souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě nezískání opětovného souhlasu anonimizujeme nepotvrzené záznamy do konce března daného roku.

 

4)   Kdo má k osobním údajům přístup?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou pro nás prioritou, máme zavedena přísná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání Vaše data zejména před neoprávněným přístupem nebo změnou a před zneužitím dat.

 

5)   Poskytování a sdílení Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Podstata naší činnosti ovšem spočívá v obsazování volných pracovních pozic, projektů, prodeje. Proto některá data za určitých okolností sdílet musíme.

Osobní údaje uchazečů sdílíme s našimi klienty pouze po výslovném souhlasu uchazeče a projeveném zájmu o prezentaci v dané společnosti. Od našich klientů vyžadujeme striktní dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Osobní data našich klientů můžeme sdílet s našimi uchazeči v průběhu výběrových řízení a popisu nabízené pracovní pozice.

Data můžeme poskytovat třetím stranám, které jako poskytovatel externích služeb plní některé z našich funkcí, např. právníci, auditoři nebo účetní.

Denevy s.r.o. si také vyhrazuje právo předat shromážděné osobní údaje v případě prodeje nebo převodu celé společnosti nebo její části nové nástupnické organizaci.

Informace získané prostřednictvím pluginů a widgetů třetích stran na našich internetových stránkách (např. použití odkazu pro sdílení na sociálních sítích apod.) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto nástrojů a podléhají jejich zásadám pro ochranu osobních údajů. Denevy s.r.o. nenese zodpovědnost za to, jak tito poskytovatelé s těmito informacemi zacházejí.

 

 

6)   Změny Zásad ochrany osobních údajů společnosti

Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali Zásady ochrany osobních údajů uveřejněné na našich webových stránkách. Jestliže použijete naše aplikace nebo se přihlásíte na naši webovou stránku po aktualizaci Zásad ochrany osobních údajů, potvrzujete, že souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů včetně jakýchkoli provedených změn. Nejaktuálnější verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy k dispozici na této stránce.

 

7)   Kontaktní údaje Denevy s.r.o. pro připomínky, komentáře, aktualizaci a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva nebo aktualizaci informací, kontaktujte nás prosím e-mailové adrese: gdprincident(at)denevy.eu nebo na adrese Nad Cementárnou 1163/4a, 147 00, Praha 4