Poznejte JunoOne blíže a seznamte se s jednotlivými funkcemi!

JunoOne disponuje řadou skvělých a praktických funkcí, které vám pomohou při každodenní správě a řízení procesu testování. Prostřednictvím podrobné příručky se jednoduše dozvíte potřebné informace týkající se funkčnosti celého nástroje a jeho jednotlivých modulů. Zároveň můžete využít podrobně zpracovaného uživatelského a administračního manuálu.

Domovská stránka

 • rychlý přehled o všem na jednom místě
 • počet nevyřešených úkolů
 • celkové statistiky napříč jednotlivými projekty
 • graficky přívětivý vzhled
 • test plan tools

Kampaň

 • grafické zpracování jednotlivých iterací mezi milníky
 • plánovaný průběh test exekuce v porovnání s realitou
 • jednotlivé rozvržení milníků pro jednotlivé kampaně

Projekty

 • zobrazení, vytváření a správa projektů
 • archivce projektů
 • vytváření test analýzy, plánů a exekuce
 • dashboard projektových informací
 • hlášení chyb a vytváření issue pro daný projekt

Chyby

 • seznam všech issue napříč všemi projekty
 • zakládání issue pro jakýkoliv projekt podle nastavených práv
 • export všech issue ze systému do pdf souboru
 • možnost editovat jednotlivé úlohy

Uživatelé

 • zakládání, úpravy a mazání uživatelů
 • přiřazování specifických práv a portálových rolí
 • možnost archivace uživatelů
 • možnost rychlého přihlášení na jiného uživatele a možnost rychlého vrácení zpět

Log

 • seznam informací o provedených akcích jednotlivých uživatelů
 • zaznamenávají se akce jako přidat, změnit, smazat, archivovat apod.
 • veškeré informace jsou ukládány podle data provedené akce

Nastavení

 • možnost všeobecného i specifického nastavení
 • správa portálových rolí
 • nastavení maileru
 • možnost integrace na jiné systémy

Uložiště

 • možnost uchovat testovací scénáře v podobě šablon
 • export vytvořených šablon
 • přehled uchovaných šablon

Report

 • statistiky o všech projektech nebo aplikacích
 • možnost exportu a stažení do formátu PDF
 • praktické funkce – filtr, nastavení tabulky, nová šablona, vytvořit report, úprava šablony a smazání

Soubory

 • databáze všech souborů (obrázky, .xlsx dokumenty, PDF atd. kromě souborů .exe a dalších podobných souborů)
 • možnost třídění, organizování a archivace
 • efektivní správce souborů

Přihlášení

 • jednoduché vytvoření účtu
 • možnost vytvoření účtu pro jiného uživatele
 • e-mailová oznámení a technická podpora
 • uživatelsky přívětivé prostředí