Modul nastavení

V tomto modulu můžete změnit nastavení aplikace JunoOne. Modul nastavení je rozdělen na dvě části:

  • Všeobecné nastavení
  • Specifické nastavení

Všeobecné nastavení

Obecná nastavení se skládají ze základních informací o systému. Informace o podpoře můžete také změnit v aplikaci JunoOne.

Jsou zde 3 pole. První pole zobrazuje název. Druhé pole obsahuje e-mailovou adresu, která je hlavním e-mailem pro celou instanci. Např: Pokud vytvořím issue, obdržím potvrzovací e-mail (pokud je aktivován). Tento e-mail je odeslán z hlavní e-mailové adresy.

Třetí pole zobrazuje telefonní číslo podpory.

Na pravé straně stránky je favicon a logo JunoOne. A funkční tlačítko pro obnovu loga do původního stavu (logo denevy)

Specifické nastavení

Specifické nastavení je rozděleno do několika submodulů. Každý submodul je zaměřen na jinou část nastavení.

  • Role
  • Mailer
  • LDAP
  • Seznam aplikací
  • Modul
  • Prostředí
  • Licence – stránka s licenčním klíčem.