Prostředí (v modulu Nastavení)

JunoOne vám poskytuje další možnost, jak organizovat testování. Mnoho aplikací je používáno na různých prostředích, které zde můžete zaznamenat. Poté můžete prostředí přiřadit ke konkrétní aplikaci, kterou následně přiřadíte k libovolnému testovacímu scénáři (TS – pro více informací klikněte „zde„) nebo testovací analýze.

Hlavní tabulka

Hlavní tabulka obsahuje seznam všech aplikací v instanci. Zde můžete vidět základní funkce, jako je upravit smazat.

Přidat nové prostředí

Pro přidání nového prostředí klikněte na tlačítko „Přidat“. Zobrazí se vyskakovací okno se šablonou pro přidání nového prostředí.

Název a popis jsou jediná povinná pole šablony. Ostatní pole vlastníkpodpora jsou volitelné. Vyplňte tato pole a potvrďte (nelze použít stejný název jako jméno uživatele v JunoOne).

Editace a smazání modulu

Pro editaci libovolného prostředí klikněte na žluté tlačítko editovat. Šablona je podobná té pro přidání nového prostředí, jenom pole jsou již předvyplněná aktuálním stavem. Libovolné pole můžete pozměnit a potvrdit změnu stisknutím tlačítka uložit.

 Pro smazání záznamu klikněte na červené tlačítko „smazat“ a akci potvrďte.