Modul Kampaň

Modul kampaň se zaměřuje na plánování vývoje, strategii testování, tvorbu aplikace atd. Skládá se ze 3 částí:

  • hlavní tabulka 
  • nástěnka kampaně
  • úprava kampaně

Můžete si naplánovat každý malý detail v časové lhůtě a spravovat ho. Podle funkcí projektů a možnosti propojení s kampaní můžete řídit stav testovacích plánů (pro více informací se podívejte na „plán testů„).

Hlavní tabulka

V hlavní tabulce můžete vidět seznam vytvořených kampaní. Zde máte dvě funkce, filtr a nastavení tabulky.

Také zde můžete vytvořit novou kampaň, upravit ji nebo odstranit pomocí příslušného tlačítka.

Vyrolováním jedné z kampaní můžete vidět další funkce, kde lze spravovat přiřazené plány testů, které je zde možné odebrat nebo upravit.

Nástěnka kampaně

Klikněte na název kampaně. Z nástěnky můžete získat podrobné informace a statistiky vybrané kampaně. Stránka je rozdělena do několika částí:

  • graf, který zobrazuje časové řady milníků a iterací
  • statistiky plánu vs. reality (tabulka a graf)
  • počet chyb (tabulka a graf)
  • tabulka s komentáři k plánům testů a kampani – zde můžete označit daného uživatele (označení uživatele provedete tak, že napíšete na klávesnici @ a první část e-mailové adresy např.: @jnovak).

Pro stažení celkové statistiky o kampani ve formátu pdf stiskněte tlačítko „Zpráva“.

Úprava kampaně

V tomto podmodulu můžete vidět graf časových řad milníků a iterací. Další částí stránky jsou tabulky s těmito objekty.

  • zde můžete kampaň přejmenovat nebo smazat
  • vytvořit, upravit nebo vymazat milníky a iteraci

Vytvořte milníky & iteraci

Po vytvoření kampaně budete mít možnost vytvářet milníky. Nejprve vyplníte šablonu s několika povinnými a několika volitelnými políčky. Název a datum jsou důležité pro graf a plánování bodů. Povinná políčka jsou zvýrazněna červeným okrajem a musí být vyplněna.

Při vytvoření alepoň dvou milníků, se vám otevře nová funkce vytvoření iterace. Pro vytvoření nové iterace musíte vyplnit všechna povinná pole. Iterace se nemohou překrývat a musíte každé z nich přidat její počátek a konec u jednotlivých milníků.