Analýza testů (v modulu Projekty)

Analýza testů má ohromný potenciál. Když vytvoříte projekt, ve kterém je testování nezbytné, je nutné znát základy testování a analýzy testů. Vzhledem k tomu, že analýza testů je důležitou součástí testování, vytvořili jsme pro ni samostatný dílčí modul – Analýza testů.

Ukažme si nějaké užitečné akce. Většinu funkcí jste již použili (v modulu Kampaň). Mezi základní funkce patří Vyhledávání, Filtr, Nastavení tabulky a Upravit. Mezi jiné méně využívané funkce patří například přidat TS (testovací scénář) do skupiny testů, zkratka pro schvalování TS, kopírovat do uložiště a poslední, kterou uvidíme, pokud rozbalíme skupinu testů – klonovat.

Sada testů

Pro lepší uspořádání seskupujeme konkrétní testovací scénáře do testovacích sad. Skupina testů pro nás představuje skupinu testovacích scénářů, které mají něco společného. Poté, když vytvoříme plán testů, práce se skupinou testovacích případů v testovacích sadách je jednodušší a rychlejší.

Testovací scénář

Formulář pro vytvoření testovacího scénáře je komplexnější. Zde můžete zadat/popsat mnoho užitečných a důležitých informací.

  • První povinná pole jsou sada testů a název – zde vyberete konkrétní skupinu testů z rozbalovacího seznamu.
  • Dále je třeba vyplnit popis, který by měl být podrobně popsán, krok za krokem, pomocí krátkých vět. Ve výsledku byste měli vytyčit cíl TS (testovací scénář).
  • Pole testovací data se používá pro příklady dat, která mají být použita při testování.
  • Prioritu můžete nastavit od nízké, střední až po vysokou. Dále můžete přidat značku nebo verzi.
  • Nově vytvořený TS by měl být schválen autorizovaným uživatelem, aby se zajistilo, že splňuje všechny potřebné požadavky.
  • Některé TS je nutné použít jen v některých částech testování. Pro tyto případy můžete vyplnit doplňující pole pro aplikaci, prostředí a modul.
  • Další čtyři pole (Složka, Hlavní požadavek, Dílčí požadavek, Verze požadavku) se používají v případě, že potřebujete propojit TS s přiděleným požadavkem. (více informací o spojení s požadavky naleznete „zde„)
  • Do řádku „Tagy“ lze vybrat značku, kterou jste si dříve vytvořili v projektovém nastavení (více informaci „zde„).  Značka bude přiřazena k vytvářenému scénáři a bude se zobrazovat na přehledu exekuce testů.
  • Dalším polem je Správce souborů pro přidávání a úpravy souborů (více informací naleznete „zde„).
  • Poslední dvě pole patří předpokladu a očekávanému výsledku. Zde je potřeba podrobně specifikovat jednotlivé kroky TS.

Hromadné přidání skupiny testů

Tato funkce slouží k vytvoření stejných testů rychleji a ve skupině. Můžete si vybrat jednu sadu testů (nebo vytvořit novou), ve které vytvoříte mnoho TS s vybraným názvem a stejnými testovacími kroky. Všechny ostatní informace jsou nevyplněné (je možné je doplnit). Tato funkce je užitečná, když uživatel potřebuje vytvořit TS pro množstevní testování.

Export & Import

Mezi další velmi užitečné funkce patří export a import. Tyto dvě funkce jsou užitečné pro uložení TS nebo import již napsaných TS. Funkce pracují s typem dokumentu „xlsx“. Pro import musíte použít dokument „.xlsx“ s danou šablonou (pro stažení anglické šablony klikněte zde).

Hromadné kopírování a mazání

Pokud potřebujete kopírovat nebo smazat více TS najednou, použijte funkci hromadné kopírování nebo hromadné mazání. Můžete vybrat všechny TS v konkrétní sadě testů nebo jen některé TS.

Chcete-li kopírovat TS do jiného projektu nebo do stejného, ale do jiné sady testů použijte Hromadné kopírování.

Druhá možnost je kopírování do uložiště (pro více informací o uložišti klikněte zde).