Exekuce testů (v modulu Projekty)

Exekuce testů je další důležitou součástí projektu. Při provádění testů testujete TS (testovací scénáře) a podle výsledku změníte jejich stavy. Existuje 5 typů stavů:

 • No run
 • Passed
 • Failed
 • N/A (not available)
 • Not completed

Vyberte testovací Sprint

Když poprvé otevřete Exekuci testů, uvidíte pouze horní řádek a v něm dvě pole. Po výběru plánu testů a testovacího sprintu uvidíte seznam TS, které jsou testovány. Na obrázku můžete vidět hlavní tabulku se základními funkcemi: otevřít, nastavení tabulky, filtr a nastavení zobrazení sloupců.

Na přehledu testů je možné vidět i zobrazení tagů, podle kterých jde také filtrovat testovací scénáře. Toto se dá využít při filtrování testovacích scénářů, které je možné retestovat. 

 

Kliknutím na tlačítko „Otevřít“ se objeví vyskakovací okno. V hlavičce (na obrázku) naleznete 4 důležité části:

 • Aplikace, prostředí, modul (informace o zobrazené TS)
 • Priorita
 • Status (nadřazený status TS – zvolený status lze změnit, ale výchozí status je automatický)
 • Časovač je nejdůležitější součástí záhlaví. Proto, abyste začali práci, musíte časovač zapnout a po dokončení práce jej opět vypnout.

Vraťme se do funkce STATUS v záhlaví. Výchozí nastavení je automatické, i když jej lze změnit. Když vyberete jeden z ostatních stavů ze záhlaví a potvrdíte ho, změní se stav každého kroku (podřízenost k záhlaví). Např.: Testovali jsme scénář a stav jednoho testovacího kroku byl failed. Nicméně po opravě bugu chceme znovu TS testovat. Tudíž můžeme TS otevřít a nastavit status na no run v záhlaví. Status každého kroku bude změněn na no run.

Funkce testovacího okna 

Statusy

Nyní můžete vidět okno, které obsahuje podrobné informace z TS (název, testovací data, verze požadavku, kroky). Zde jsou nejdůležitější částí kroky. Po zapnutí časovače můžete změnit stav daného kroku, poté potvrďte vybraný stav a přejděte na další krok.

Např.: Když testujeme TS, otevřeme aplikaci a provedeme předběžnou podmínku. Poté porovnáme výsledek s očekávaným výsledkem a podle toho změníme status TS.

Když dokončíte testování testovacího scénáře, musíte zastavit časovač a zavřít okno. Řádek s testovaným TS mění barvu podle stavu kroků.

 • Všechny kroky jsou passed, TS je se stejným stavem (zelená barva).
 • Není-li jeden z kroků passed, status bude označen not completed (žlutá barva).
 • Pokud některý z testovacích kroků je failed nebo not completed, bude status označen podle konkrétního kroku (červená nebo žlutá barva).
 • Pokud jsou kroky označeny jako passed a N/A celý status bude passed (zelená barva).

Historie testovacích kroků

V každém řádku můžete vidět „historii„, kde jsou záznamy všech změn v TS.

Výsledek testovacího kroku

Zde můžete vidět „výsledek“ TS a můžete také přidat komentáře či připojit soubor k libovolnému kroku

Chyby

Při označování kroku se statusem failed  se zobrazí možnost “ issue “ a “ přiřadit chybu „. Prostřednictvím “ issue “ můžete nahlásit problém, který popíšete v testovacím kroku. Obvykle testujete bezchybné TS, pokud ovšem chybu naleznete, podívejte se na podrobnější informace o nahlášení issues „zde„). 

Je zde také druhá možnost jak navázat chybu k testovacímu kroku a to za použití „přiřadit chybu“ pomocí tohoto tlačítka se Vám zobrazí okno, ve kterém budete moc vyhledat chybu, která již byla vytvořená. Toto se používá v případě kdy některá chyba blokuje více scénářů.

 

Skupinová akce

Skupinová akce je specifická funkce tohoto modulu. Chcete-li změnit stavy u více testovacích scénářů, můžete použít tuto akci (Mějte na paměti, že tato akce změní stav v hlavičce TS!).