Projektové nastavení (v modulu Projekty)

V tomto modulu můžete měnit informace o projektu nebo nastavit další funkce, jako je například workflow, ticketingový systém apod. Mezi dílčí moduly patří

 • Všeobecné nastavení
 • Projektové role
 • Systém správy chyb
 • Export
 • Nastavit Issue workflow
 • Archivace / Smazání

Všeobecné nastavení

Prostřednictvím všeobecného nastavení můžete změnit název nebo popis projektu.

Projektové role

Chcete-li některému uživateli přiřadit určitý projekt, musíte jít do submodulu projektové role. Všichni ostatní uživatelé (kteří nemají role v projektu) nemají oprávnění pracovat s daným projektem. Pokud se ostatním uživatelům projekt zobrazí, nemohou vidět detaily nebo jiné podmoduly (pouze u uživatele s rolí „super admin“). Role jsou popsány v modulu „Role“, kde je možné je měnit nebo přidat novou podle potřeb (pro více informací se podívejte na modul „Role“).

Systém správy chyb

Systém správy chyb je systém pro reportování chyb. JunoOne můžete synchronizovat s jiným systémem pro správu chyb. Můžete si vybrat z 3 možností:

 • JunoOne
 • JIRA
 • OTRS

Pro systémy JIRA a OTRS potřebujete důležité informace pro přihlášení a synchronizaci . Další informace naleznete v dokumentaci k systémům.

Export

V tomto submodule si můžete vybrat ze čtyř oblastí exportu:

 • Plán testů
 • Analýza testů
 • Execution testů
 • Chyby

Export lze upravit podle toho, co potřebujete. Volbou konkrétních informací a zaškrtnutím vybraných polí bude vyfiltrována tabulka.

Nastavit Issue workflow

Tento submodul je jednou z nejdůležitějších funkcí nastavení. Uživatel má oprávnění pracovat s projektem, ale nemůže změnit stav chyby (více informací o chybách klikněte zde). Zde můžete vytvořit vlastní Issue workflow, kde uživateli nastavíte oprávnění změnit stav z aktuálního na plánovaný.

Máte také možnost exportovat Issue workflow do dokumentu .xlsx a importovat ho do jiného projektu.

Šablona pro issue workflow

Chcete-li importovat pracovní proces problémů do projektu, musíte použít dokument .xlsx  (zde si můžete stáhnout šablonu). Pokud stav se stejnou rolí již existuje, nové údaje nebudou přidány.

Archivace & smazání projektu

We can archive the project. The archiving is useful if the project was the stopped or finished and we could continue with it in future. When the project is archived it can’t be opened or edited but it can be dearchived.

Další funkcí je archivace projektu. Pokud je projekt pozastaven nebo dokončen, můžete ho archivovat a v případě potřeby použít v budoucnu. Když je projekt archivován, nelze jej otevírat ani upravovat, ale může být dearchivován.

Smazáním trvale příjdete o všecha data v projektu (testovací scénáře, plány testů, issue workflow …).