Plán testů (v modulu Projekty)

Jakmile máte napsanou testovací analýzu, můžete s ní pracovat v modulu plán testů. Prvním krokem je vytvoření testovacího plánu a testovacích sprintů. Druhým krokem je rozdělení TS do plánů testů.

Každý modul má zásadní propojení s projekty. Zde můžete vytvořit testovací plán, který zahrnuje více testovacích sprintů. Projekt lze rozdělit na více částí, které jsou testovány v různých plánech testů a testovacích sprintech.

Vytvořte si Plán testů

Po kliknutí na tlačítko „Vytvoření nového plánu testů“ se zobrazí seznam všech TS (testovacích scénářů), které jsou implementovány do projektů. Jsou seskupeny na základě sad testů a zobrazují svůj status schválení.

Pokud chcete do plánu testů přiřadit pouze konkrétní TS, zvolte ho zaškrtnutím políčka.

Např. Nejprve budeme testovat základní funkce. Za druhé budeme plánovat podrobnější TS a závěrečným krokem budou performační testy.

Vytvoření nového Testovacího Sprintu

Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový testovací sprint“ uvidíte šablonu s několika povinnými poli. Zde je třeba vyplnit podrobnější informace o testování (časový rozsah, název a hlavní plán testů).

Test Sprint – Nástěnka

Po vytvoření testovacího sprintu uvidíte jeho nástěnku. Zde jsou statistiky o přidělených TS (u nově vytvořeného sprintu nejsou přiděleny žádné TS). Nástěnka testovacího sprintu obsahuje:

  • Stav test sprintu: Plán vs. realita
  • Status test sprintu
  • Komentáře – v komentáři můžete označit uživatele, kterému následně přijde e-mail (označení uživatele provedete tak, že napíšete na klávesnici @ a první část e-mailové adresy např.: @jnovak).

Statistiky můžete stáhnout z panelu ve formátu PDF tak, že kliknete na tlačítko „Zpráva“.

Upravte testovací sprint

V tomto modulu můžete zkontrolovat TS nebo změnit nastavení testovacího sprintu.

Počet zvolených TS není omezen, ale není možné vidět všechny TS, které jsou přiřazeny k projektu. Seznam TS je převzat z hlavního plánu testů.

Přiřadit testovací scénář

Poslední submodul v testovacím sprintu je Přiřadit testovací scénář. Zde můžete vidět seznam uživatelů, kteří mají v projektu alespoň jednu roli. Můžete si vybrat jednoho z nich a přiřadit mu TS (uživatel obdrží oznámení o přiřazeném TS, který musí otestovat).

Plán testů – Nástěnka

Na nástěnce jsou zobrazeny statistiky a podrobnosti o přiřazených testovacích sprintech:

  • Stav (plán vs. realita, tabulka s TS)
  • Časové intervaly testovacích sprintů
  • Komentáře (pro testování sprintů a plánů)

Také zde na nástěnce můžete stáhout statistiky v dokumentu PDF kliknutím na tlačítko „Zpráva“.

Seznam testovacího sprintu

Tento dílčí modul obsahuje seznam všech přiřazených testovacích sprintů. Zde vidíte několik akcí:

  • Zobrazit panel
  • Upravit testovací sprint
  • Smazat

Kromě toho můžete také vytvořit nový testovací sprint (tato funkce je popsána výše).

Upravit plán testů

Šablona je podobná šabloně pro vytvoření plánu testů. Opět se zobrazí seznam všech TS, které jsou přiřazeny k projektu.

Můžete změnit jejich název nebo zaškrtnout/odškrtnout TS. Pokud zrušíte zaškrtnutí některých z nich, neuvidíte jejich stavy ani statistiky v plánu testů. Když je znovu zaškrtnete, jejich poslední stav se zobrazí jako aktuální stav.

Odstranit testovací scénář

Můžete vidět seznam všech přidělených TS a akci odstranit pro smazání zvoleného TS (Pro inf.: nebudete moci vidět všechny TS, které jsou implementovány v projektu, ale jen ty přidané do plánu testů).

Připojení do kampaně

Poslední submodul je připojení do kampaně (pro více informací se podívejte do modulu Kampaň v uživatelské příručce).