Projekty

Tato záložka slouží k vytváření projektů, provádění test exekuce testovacích scénářu a zakládání defektů, které se objeví při testování. Uživatelé mají v sekci projekty vždy definovány role.

Šablony pro import

Vytvoření Projektu
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit projekt“ vyskočí okno.
 • Zadejte veškeré potřebné údaje.
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit“, vznikně nově vytvořený projekt, který se přidá do seznamu s projekty
Archivace Projektu
 • Po kliknutí na tlačítko „Archiv projektů“ zmizí ze seznamu.
 • Zobrazí se tabulka projektů, které už archivovány byly.

 

 

 

 

Dashboard projektu
 • Zde vidíme přehled projektu, jeho důležité informace, stav Test analýzy, stav Test exekuce a projektové problémy.
 • Po kliknutí na číslo v tabulce „Status test analýzy“ se nám otevře test analýza s celkovým přehledem. 
 • Po kliknutí na název Test plánu se nám otevře Dashboard Test Planu.

 • Po kliknutí na název Issue se nám zobrazí daná Issue v projektu.

 

 

Vytvoření Test plánu
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový Test plan“ se nám otevře nová záložka. Zde zadáme jeho název.
 • Také zde máme tabulku, která obsahuje testovací scénáře. Z tabulky vybereme testovací scénáře, které se mají v daném Test plánu testovat. (Pokud nemáme vytvořené žádné testovací scénáře tabulka bude prázdná.)
 • Klikneme na tlačítko „Přidat“ a tím se nám vytvoří Test plán.

 

Dashboard Test plánu 
 • Po kliknutí na název Test Plánu se otevře Dashboard Test plánu.

 • Zde vidíte informace o daném Test plánu v tabulkách a grafech.

 • Můžeme zde přepínat mezi jednotlivými Test plány, pomocí tlačítka „Změň“.

 • Po kliknutí na tlačítko „Report“ se stáhne PDF soubor, obsahující veškeré informace o Test plánu včetně grafů.

 • Po kliknutí na tlačítko „Přidat komentář“ přidáte komentář k danému Test plánu.

 • Po kliknutí na „Komentáře“ se vám zobrazí historie všech komentářů k Test plánu.

Seznam Test Sprintu
 • Po kliknutí na seznam test sprintu se zobrazí tabulka v Test plánu.
 • Po kliknutí na „Smazat“ vyskočí okno, kde potvrdíme smazání Test sprintu.

 

Seznam Test sprintu – Vytvoření
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový Test sprint“se otevře záložka na vytvoření Test sprintu.

 

Seznam Test sprintu – Zobrazení
 • Po kliknutí na název Test sprintu nebo tlačítko „Zobrazit“, otevře se nám Dashboard Test sprintu.

 

Seznam Test sprintu – Úprava
 • Po kliknutí na tlačítko „Upravit“ se otevře záložka, kde můžeme upravit Test Sprint.

 

Upravit Test plán
 • Po kliknutí na „Upravit Test plán“ se otevře záložka, kde můžeme změnit název Test plánu, nebo jednotlivé testovací scénáře, které se budou testovat v daném Test plánu.

 

Upravit Test plán
 • Po kliknutí na „Zařadit do kampaně“ se otevře záložka, kde můžeme zvolit do jaké kampaně se Test plán má zařadit.

 

Vytvoření Test Sprintu 
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový Test Sprint“ se nám otevře nová záložka.
 • Zde máme 4 kolonky na vyplnění: Název Test sprintu, Výběr Test plánu, Začátek a Konec.
 • Aby šel vytvořit nový Test sprint je zapotřebí mít vytvořený alespoň jeden Test plán. (Pokud nevyberete Test plán vyskočí vám chybová hláška).
 • Zadáme název Test sprintu, vybereme Test plán, do kterého bude patřit daný Test sprint.
 • Nakonec zvolíme datum začátku a konce Test sprintu. Klikneme na „Přidat“, tím se nám vytvoří nový Test sprint a otevře se nová záložka Dashboard Test Sprintu.

Dashboard Test Sprintu
 • Zde vidíte informace o daném Test sprintu v tabulkách.

 • Můžete zde přepínat mezi jednotlivými Test sprinty, pomocí tlačítka „Změň“.

 • Po kliknutí na tlačítko „Report“ se stáhne PDF soubor obsahující veškeré informace o Test sprintu.

 • Po kliknutí na tlačítko „Přidat komentář“ přidáme komentář k danému Test sprintu.

 • Po kliknutí na „Komentáře“ se nám zobrazí historie všech komentářůk Test sprintu.

Upravit Test sprint
 • Po kliknutí na „Upravit Test sprint“se otevře záložka, kde můžeme změnit název, data začátku a konce Test sprintu, nebo jednotlivé testovací scénáře, které se budou testovat v daném Test sprintu.

 

Upravit tagy
 • Otevře se nám záložka správa tagů, zde vidíme tabulku všech tagů v daném Test sprintu. Obsahuje název tagu, datum od a datum do. Můžeme zde změnit obě data a kliknutím na tlačítko Uložit, se projeví změny.

 

Přiřazení testovacího scénáře
 • Otevře se nám záložka „Přiřadit testovací scénář“, zde vidíme tabulku, která obsahuje testery. (Pokud nejsou testeři k projektu přiřazeni tabulka bude prázdná).
 • Kliknutím na tlačítko „Přiřadit testovací scénáře“ v pravé části se nám zobrazí záložka, kde vidíme seznam Testovacích scénářů.
 • Zde můžeme danému testerovi přiřadit, jaké testovací scénáře má testovat.
 • Kliknutím na tlačítko „Uložit“ se projeví změny a testerovi se přiřadí dané Testovací scénáře.
Test Analýza
 • Test analýza nám slouží k vytvoření Testovacích sad, které obsahují testovací scénáře.
 •  V Test analýze, lze především o vytvoření konkrétních postupů daných testů, které se později spouští v Test Exekuci, a z té dostaneme konkrétní výsledky, jak daný test proběhl.
 •  Ty se potom přiřazují konkrétním Testovacím plánům, které se přiřazují testerům.
Vytvoření Test Setu
 • Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový Test Set“ nám vyskočí okno Vytvořit nový Test Set.
 • Zde zadáme název Test Setu, tagy a popis projektu. Klikneme na tlačítko „Přidat“ a tím se nám vytvoří Test Set.

 

 

 

Přidání nového Test Casu 
 • Po kliknutí na tlačítko „Přidat Test Case“ (tlačítko nad tabulkou, nebo + v tabulce) nám vyskočí okno Přidat Test Case.
 • Zde máme několik kolonek na vyplnění: Výběr Test Setu (Test Set, do kterého přidáváme Test Case), Název Test Casu, Tagy, Popis, Výsledek, Priorita, Seznam aplikací, Prostředí, Modul, Schválené, Přílohy a Test Stepy (jednotlivé kroky daného Test Casu), které jsou rozděleny na dvě části: Předpoklad a Očekávaný výsledek.
 • Aby šel vytvořit nový Test Case je zapotřebí mít vytvořený alespoň jeden Test Set. (Pokud nevyberete Test Set vyskočí vám chybová hláška).
 • Vybereme Test Set, do kterého bude Test Case přidaný.
 •  Zadáme potřebné údaje.
 • Po kliknutí na tlačítko „Přidat“ se nám vytvoří Test Case a zobrazí se nám v úvodní tabulce.

Zobrazení Test Casu
 • Po kliknutí na jméno Test Casu nám vyskočí okno, ve kterém vidíme všechny
  hodnoty, které daný Test Case obsahuje. A navíc zde vidíme, kdo daný Test Case vytvořil a datum, kdy byl vytvořen. Po kliknutí na tlačítko „Zavřít“ se nám zobrazí úvodní tabulka.

 

 

 

Přidání Bulk Test Case (skupiny testů)
 • Po kliknutí na tlačítko Přidat Bulk Test Case nám vyskočí okno Přidat Bulk Test Case.
 • Zde máme několik kolonek na vyplnění. Výběr Test Setu (Test Set, do kterého přidáváme Bulk Test Case), tuto kolonku můžeme změnit kliknutím na „Vytvořit“ nový Test Set.
 • Tato funkce nám přepne Výběr Test Setu na Zadání názvu nového Test Setu. V kolonce Test Case zadáte názvy nových Test Casu.
 • Vyberete Test Set, do kterého bude Bulk Test Case přidaný (nebo zadáme název nového Test Setu) a přidáte názvy nových Test Casu.
 • Kliknutím na tlačítko „Přidat“ se buď přidají Test Casy do již vytvořeného Test Setu, nebo se vytvoří nový Test Set a do něho se přidají nové Test Casy. A vrátí nás to na úvodní tabulku.

Import/Export
 • Po kliknutí na tlačítko Import nám vyskočí okno Import, zde můžeme vybrat (Excel.xlsx) soubor (Importní šablona).

 • Po kliknutí na „Přidat“ se nám do projektu přidají již vyplněné Test Sety a Test Casy z dané šablony.

 • Po kliknutí na tlačítko „Export“ se nám stáhne soubor (Excel) podobný importní šabloně, který po nahraní vytvoří stejné Test Sety a Test Casy, které byly v exportované Test analýze.

 

 

Upravit Test Set
 • Po kliknutí na tlačítko „Upravit Test Set“ v pravé části úvodní tabulky Test Setu/Casu nám vyskočí okno „Upravit Test Set“.
 • Zde můžeme změnit název a popis jeho přepsáním, nebo upravit seznam tagů (Přidat nebo Odebrat), v daného Test Setu.
 • Kliknutím na tlačítko „Uložit“ se projeví změny. A vrátí nás to na úvodní tabulku Test Setu/Casu.

 

 

Klonovat Test Case
 • Po kliknutí na tlačítko „Klonovat Test Case“ v pravé části úvodní tabulky Test Setu/Casu nám vyskočí okno na Vytvoření nového Test Casu. 
 • Změňte název Test Casu, upravíme potřebné změny v některé z kolonek: Tagy, Popis, Výsledek, Priorita. Vybereme, jestli bude daný Test Case schválený, přílohy a Test Stepy (nemusíte měnit vše, pouze věci, ve kterých se bude nový Test Case lišit od původního klonovaného.)
 • Po kliknutí na tlačítko „Přidat“ se vám vytvoří nový Test Case a zobrazí se nám v úvodní tabulce.

 

 

Upravit Test Case
 • Po kliknutí na tlačítko „Upravit Test Case“ v pravé části úvodní tabulky Test
  Setu/Casu nám vyskočí okno „Upravit Test Case“.
 • Zde můžeme změnit Test Set, do kterého bude patřit daný Test Case, název Test Casu, Tagy, Popis, Výsledek, Prioritu, Schválení, Přílohy a jednotlivé Test Stepy.
 • Kliknutím na tlačítko „Uložit“ se projeví změny. A vrátí nás to na úvodní tabulku Test Setu/Casu.

 

 

Test Execution
 • Po kliknutí na záložku „Test Execution“ se vám otevře stránka, kde jsou dva prázdné řádky a jedno tlačítko s nápisem „Vybrat“.
 •  Pokud jsou vytvořeny, jak Test plány, tak Test sprinty můžete kliknutím na prázdný řádek nějaký vybrat a kliknout na tlačítko „Vybrat“.
 • Pokud ale nic z toho vytvořené není musíte si je nejdříve vytvořit. (návod na vytvoření je výše).
 • Po kliknutí na tlačítko „Vybrat“ se otevře nová stránka, kde je seznam různých scénářů k testování.
 • Scénáře, které jíž byly testované jsou označené buď zelenou, červenou nebo žlutou barvou.
 • V seznamu máte vypsány následující údaje: ID scénáře, název Test Setu, název Test Casu, počet Test Stepů v Test Casu, počet otestovaných Test Stepů, Status po provedení, priorita provedení scénáře a poslední je tlačítko Otevřít neboli akce.

Provedení Test Exekuce
 • Pokud kliknete na tlačítko „Otevřít“, otevře se okénko pro testovaní daného scénáře.

 • Zde jsou vidět podobné informace jako v seznamu scénářů, navíc jsou zde podrobnosti o Test Stepech jako je jejich ID, předpoklad provedení a očekávaný výsledek.

 • Vpravo v rohu si můžeme povšimnout 3 akcí.

 • 1. akcí je časovač – ten se po stisknutí tlačítka play spustí.

 • 2. akcí je priorita – zde je vidět, jak důležité je provedení následujícího scénáře.

 • 3. akcí je status, který dokáže všem Test Stepům najednou přiřadit stejnou hodnotu.

 

 

Provádění Test Exekuce
 • Také si můžeme povšimnout, že status je u jednotlivých Test Stepů šedivý. To proto, že se musí před nastavování statusu u jednotlivých Test Stepů spustit časovač.
 • Po spuštění časovače se tlačítka zvýrazní a vy na ně můžete kliknout. Když na ně kliknete zobrazí se 5 možností: Passed, Failed, No Run, N/A a Not Completed.
 • U každého Test stepu můžete zvolit výsledek, který se propíše do tabulky historie Test Stepu.
 • Pokud zvolíte možnost Passed, celý řádek získá zelenou barvu a vy můžete přejit k dalšímu kroku.
 • Když zvolíte Failed, celý řádek zčervená a pod tlačítkem, kde je napsáno Failed se objeví slovo Issue, na které musíte kliknout a vytvořit (způsobem, který je popsán v kapitole Issues), jelikož daný Test Step se nepovedlo splnit.
 • To samé se děje i u hlášek N/A a Not Completed, akorát že místo červené je řádek žlutý.
 • Po splnění všech Test Stepu vypnete časovač a kliknete na tlačítko „Zavřít“.
Histotie Test Exekuce
 • Po provedení jednotlivého kroku a označení kroku odpovídajícím statusem se pod touto kolonkou vedle nápisu Issue zobrazí nápis Historie.
 • Po kliknutí na tento nápis se zobrazí okénko, kde je možno vidět kdo prováděl danou exekuci, kdy byla provedena a jakým výsledkem skončila.
 • Také je zde vidět historie Issue, které byly vytvořeny. U nich je možné vidět, kdo je vytvořil, jaké mají ID a kdy byly vytvořeny. Též je zde vidět výsledek Test Stepu a případně přidané přílohy.
Issues
 • Po kliknutí na záložku „Issues“ v projektu se zobrazí stránka, kde je možné vidět seznam již vytvořených Issues.

 • Je zde vidět jejich ID, název Test Stepu, Sprintu a Casu, název Issue, popis dané Issue, kdo má Issue řešit, typ Issue (jestli je to bug, defect nebo request), její prioritu, status a datum vytvoření Issue.

 • Vpravo vedle data vytvoření jsou vidět jednotlivé akce. Je zde volba Zobrazit Issue, Editovat Issue a Smazat Issue.

 • Nad těmito akcemi jsou vidět další 4 tlačítka. Když kliknete na malé modré tlačítko, tak se vám zobrazí filtr, který vám usnadní práci při vyhledávání konkrétní Issue. Pokud kliknete vedle na malé bíle tlačítko, zobrazí se seznam věcí, které chcete u Issue vidět. Tento seznam si můžete, jakkoliv editovat např. v seznamu bude vidět jen název Issues, jejich priorita a řešitel.

 

Založení nové Issue

 • Prvním krokem je kliknutí na tlačítko „Založit Issue“, kde se poté zobrazí stránka s volnými kolonkami, které musí být vyplněny.
 •  Musíte zde vybrat Test Plan, Sprint, Set, Case a Step u kterého chyba nastala, zvolit prioritu, která může nabývat hodnot: Low, Medium a High, Typ dané chyby, který může být buď Bug, Defect nebo Request.
 • Poté stručně napsat název chyby a pod to podrobnější popis problému.
 • Také zde můžete přidat přílohu jako např. obrázek, co přesně se stalo, když nastala chyba.
 • A vyplnit Seznam aplikací, Prostředí a Modul, pokud je třeba. V poslední řadě musíte zvolit kdo by daný problém měl vyřešit.

 

 

Zobrazit Issue

 • Když kliknete na tlačítko „Zobrazit Issue“, zobrazí se stránka, kde můžete vidět veškeré informaci o problému, který nastal. Nemůžete tyto informace nijak upravit, ale můžete k danému problému vložit komentář.
 • Po kliknutí na „Upravit“ vyskočí okno, kde můžeme upravit Issue.

 

 

Upravit Issue

 • Po kliknutí na žluté tlačítko vpravo od tlačítka Zobrazit Issue se zobrazí podobná stránka jako při kliknutí na tlačítko „Zobrazit Issue“.
 • Jediné, co tu chybí je položka s komentáři. Hlavní rozdíl je v tom, že zde se dají upravit věci jako je Priorita, Typ, Status, Nadpis a Popis Issue.
 • Také zde bude možné vložit přílohu a změnit řešitele.

 

 

Projektové nastavení

 • Po kliknutí na záložku „Nastavení“ se zobrazí stránka se všeobecným nastavením a v levém menu vidíte záložky Projektové nastavení, Ostatní nastavení a Služby
 • Zde můžete vidět název projektu a jeho popis, který je možné upravovat.

 

 

 

Projektové role
 • V tomto nastavení je možné vidět a nastavit jaké role patří jakému uživateli v aktuálním projektu. 
 • Je zde možnost přiřadit roli Test Manager, Project Manager, Test Executor, Guest, Test Analyses, Developer a Reporter. 
Ostatní nastavení
 • Po kliknutí na záložku „Settings“ se zobrazí stránka se všeobecným nastavením a v levém menu vidíme záložky Projektové nastavení, Ostatní nastavení a Služby

 

 

Services
 • Po kliknutí na záložku „Settings“ se zobrazí stránka se všeobecným nastavením a v levém menu vidíme záložky Projektové nastavení, Ostatní nastavení a Služby