Modul pro správu uživatelů

Hlavní tabulka

Přejděte na modul uživatelé, kde můžete vidět hlavní tabulku se seznamem všech uživatelů (je vyžadováno dané povolení). Hlavní tabulka obsahuje obvyklé funkce, jako je filtr, nastavení tabulky a funkce pro úpravu uživatele (jako je přidání, úprava, archivace a smazání uživatele).

 

Vytvoření nového uživatele

Vytvoření nového uživatele se dělí na dvě části:

  • První část obsahuje základní informace o uživateli, jako je jméno, příjmení, e-mail atd. Každá z těchto informací musí být vyplněna kromě telefonního čísla (povinná pole jsou zvýrazněna červenými okraji).
  •  V druhé části je třeba přiřadit uživateli práva. Musíte si vybrat práva podle postavení nového vytvářeného uživatele.

Např:. Pokud má nový uživatel vytvářet nové uživatele, musí získat roli user admin nebo super user

Pro informaci: Každý uživatel může vidět JunoOne trochu jinak. Na základě vašich přiřazených rolí můžete vidět odlišné části menu než vaši kolegové.

Nastavení portálových rolí se nachází ve specifickém nastavení (pro více informací klikněte „zde„).

Úprava uživatele

Klikněte na tlačítko „Upravit uživatele„, uvidíte podobnou šablonu jako pro „Přidat uživatele“. Zde můžete změnit jméno, e-mail, heslo nebo role.

Pro informaci: Tento modul je přístupný pouze pro uživatele s daným oprávněním. Ostatní uživatelé mohou změnit pouze své soukromé údaje kromě rolí a e-mailu v sekci můj profil (více informací naleznete v sekci „Můj profil„).

Archivace, smazání a uzamčení uživatele

K jedné ze základních funkcí patří archivace uživatele. Po archivaci uživatele již nebude daný účet přístupný (nebude se již moci přihlásit).

Chcete-li účet znovu aktivovat, stiskněte tlačítko „odarchivovat“. Uživatel bude moci s účtem pracovat stejně jako předtím. Nebo pokud účet již není využíván, může být smazán.

Další funkcí je tlačítko „uzamčení uživatele“, pomocí kterého bude uživateli omezen přístup (ke svému účtu se nepřihlásí). Účet lze odemknout pomocí tlačítka „odemknout účet„.

 

 

Přihlášení jako jiný uživatel

Můžete mít oprávnění k přihlášení jako jiný uživatel. Tato volba je označena modrou šipkou v hlavní tabulce (je zvýrazněna na obrázku vlevo). Poté budete mít přístup k JunoOne jako konkrétně zvolený uživatel.