Role (v modulu Nastavení)

Submodul role je rozdělen do projektových a portálových rolí. Každému uživateli lze přiřadit oba typy rolí, které definují jeho oprávnění a funkce.

  • Projektové role definují určité oprávnění uživatele v projektu. Např: Pokud je uživatel vývojář, můžete mu přidat „Developer role“. To znamená, že bude moci upravit a vytvořit problém, ale ne ho odstranit nebo uzavřít (pro více informací o projektových rolích klikněte „zde„).

  • Portálové role definují přístup uživatele do JunoOne (definuje to, co se uživateli zobrazí v JunoOne). Např.: Pokud má uživatel roli „MENU_PROJECTS“, ale ne roli „MENU_SETTINGS“, bude moci vidět modul Projekty v hlavním menu, ale ne modul Nastavení.

 

Přidat novou roli

Pro přidání nové portálové nebo projektové role klikněte na tlačítko „Přidat roli„. Zobrazí se nové okno s formulářem.

Pro projektovou roli zaškrtněte políčko: „Role pro projektové role“.

Pro portálové role políčko: „Role pro projektové role“ nezaškrtávejte.

Vyplňte název a stiskněte „Přidat“. Nové role se zobrazí ve spodní části seznamu. Klepněte na tlačítko „Upravit roli“ pro přidání konkrétních práv pro novou roli a uložte ji.

 

Editace role

Všechny aktuální role lze editovat (i ty výchozí).

Klikněte na oranžové tlačítko „Upravit roli“ a zobrazí se nové okno. Zde můžete vidět název role a seznam všech oprávnění. Po kliknutí na tlačítko „i“ se zobrazí informace o konkrétním oprávnění. Chcete-li oprávnění potvrdit, zaškrtněte políčko. Chcete-li odebrat jakékoliv oprávnění, zrušte zaškrtnutí políčka.

Smazání role

Chcete-li odstranit jakoukoliv roli ze seznamu, klikněte na červené tlačítko „Smazat„. Potvrďte akci v dalším kroku a role bude smazána.

Na závěr rekapitulace – oprávnění

Každá role by měla mít jedinečnou skupinu oprávnění, která lze změnit. Oprávnění jsou rozdělena do dvou skupin – projektové a portálové oprávnění. Po kliknutí na „Upravit roli“ se zobrazí šablona s portálovými/projektovými oprávněními. Tlačítko „i“ udává vysvětlení konkrétních oprávnění.