Chci provozovat JunoOne u sebe, na svém serveru

Pokud nechcete využít provoz v cloudu a chcete provozovat systém na Vaší infrastruktuře, tedy na vašich serverech (on-premises), je třeba, abyste využívali cenový plán Enterprise minimálně pro 10 uživatelů. Pokud jej chcete využívat, kontaktujte nás, abychom Vám mohli zaslat instrukce nebo se podívejte na technické a obchodní podmínky takového provozu.

Pro nasazení budete potřebovat služby IT specialisty se znalostí, kterou Vám na dotaz sdělíme. Pokud jej nemáte, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků. Služby údržby software zahrnují údržbu Produktů-nezahrnují údržbu vašeho prostředí, realizované integrace, které máte mezi Produktem a třetími stranami, ani implementaci a úpravy Produktů pro Vaše potřeby. Nemůžeme ručit za odlišnosti Vašeho prostředí, a proto údržbu integrací a virtuálního stroje musíte zajistit Vy, ať již vlastními silami nebo na základě smluvní spolupráce s některým z našich partnerů.

V jakém případě se Vám vyplatí provozovat na vlastním serveru?

 • pouze pokud chcete vysloveně provozovat u sebe, jinak totiž můžete využít provozování cloudu u nás v základní ceně licencí
 • pokud máte vlastní infrastrukturu (server), na kterém budete řešení provozovat
 • pokud máte vlastní IT profesionály, kteří se budou starat o provoz a zálohování serveru
 • pokud vám bezpečnostní předpisy nedovolují uchovávat data mimo vaši organizaci

Co musíte při provozu na vlastní infrastruktuře dodržovat?

Provoz na vlastní infrastruktuře je dobrovolný, volíte si jej sami, pokud nechcete využívat provoz v cloudu, a přináší Vám povinnosti, které musíte dodržovat tak, aby byl provoz bezproblémový. V opačném případě ztrácíte práva ze záruky za jádro Produktu.

Přečtěte si Technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře, které jsou pro Vás při provozu na Vaší infrastruktuře povinné a dodržujte je.

Požadavky a nároky na váš server a infrastrukturu

Jaké licence JunoOne potřebujete pro provoz na Vašich serverech?

Pro provoz na Vaší infrastruktuře potřebujete mít cenový plán Enterprise od 10 uživatelů. Je na Vašem rozhodnutí, jestli využijete režim předplatného nebo jestli zakoupíte trvalé licence.

Jak lze nasadit a provozovat JunoOne na Vašich serverech?

Aplikace JunoOne bude ve Vaší společnosti provozována na samostatném virtuálním stroji (VM), v rámci vašeho virtualizačního prostředí. Vy tedy zajistíte virtuální server s dostatečnou kapacitou (viz hardwarové nároky), na kterém bude aplikace provozována. Stroj by měl mít přiřazené zdroje dle minimálních požadavků, uvedených níže v tomto dokumentu.

Požadavky na komunikaci, ověření licence a internet

Pro správný provoz na Vašem serveru je třeba, abyste zajistili komunikace z serveru tak, aby ani váš firewall ani jiné bezpečnostní prvky nebránili této komunikaci.

Komunikace s licenční infrastrukturou musí být zajištěna standardní cestou. VM musí být schopna komunikovat směrem do internetu bez omezení minimálně na portech (tcp/udp) 443 a 80 (http a https). Standardní komunikace probíhá z bezpečnostních důvodů prostřednictvím https na portu 443. Pokud to nastavená politika Vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba na tuto skutečnost nás upozornit. Naši technici pak s Vámi mohou takové nestandardní podmínky řešit v rámci odborných služeb.

Z virtuálního stroje musí být umožněn přístup na licenční infrastrukturu DENEVY: lic.denevy.eu. z důvodů ověřování platnosti Vaší licence a průběžné aktualizace. Ze stejného důvodu a pro rychlé řešení výjimečných situací musí být umožněn přístup do virtuálního serveru také přes ssh.

Požadavky na SSL certifikát

Komunikace mezi serverem a uživateli probíhá zabezpečeně prostřednictvím protokolu https. To vyžaduje instalovaný SSL certifikát. Při běhu v on-premise režimu se předpokládá provoz na doméně, kterou určuje zákazník, tedy Vy. j. Z principu tedy Vy také musíte dodat SSL certifikát, k doméně, kterou máte pod kontrolou. Instalaci a obnovu SSL certifikátu musíte zajistit sami, případně Vám s tím pomůžeme.

Mailserver

JunoOne využívá pro komfort svých uživatelů mailing. Je potřeba zajistit komunikaci směrem do internetu standartní cestou pro odchozí emaily. To jsou porty (tcp/udp). Pokud to nastavená politika Vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba nám dodat údaje pro použití Vašeho mailserveru. Naši technici s Vámi pak toto vyřeší v rámci odborných služeb.

Nároky na správu a údržbu

Správa a údržba virtuálního serveru a virtuálního prostředí

Je třeba, abyste zajistili správu a monitoring vašeho virtuálního serveru, dodrželi minimální hardwarové nároky pro provoz serveru. Jakožto vlastníci jste plně odpovědní za jeho provoz, zálohování, obnovu a za provoz serveru i Vaší další související infrastruktury. Volba konkrétní technologie zálohování je na Vašem rozhodnutí.

Provoz aplikace ve virtuálním stroji je zajištěn automaticky, a to v rámci údržby produktů. Výjimečné situace, údržbu a hotfixy mohou naši specialisté řešit vzdáleně, a to na základě separátní smlouvy o podpoře, která zároveň zajistí důvěrnost Vašich dat.

Aktualizace aplikace

Všechny aktualizace JunoOne na Vaší infrastruktuře máte k dispozici v rámci aktualizace, ale nejsou spouštěny automaticky, jako je to v cloudu. Váš administrátor je spouští ručně v čase, který vyhovuje potřebám Vaší organizace. Kromě nových funkcionalit obsahují aktualizace také opravy chyb a bezpečnostní zlepšení, proto jste povinni spouštět aktualizace pravidelně. Berete na vědomí, že Produkt opravujeme a vylepšujeme pomocí aktualizací. Pokud nám neumožníte Produkt aktualizovat nebo jej nebudete aktualizovat sami a přestanete tak využívat či platit službu údržby Produktu, ztrácíte právo na záruku.

Hardwarové nároky na virtuální server

CPU: minimálně 2 GHz, doporučeno 2 x 2 GHz

RAM: minimálně 2 GB, doporučeno 8 GB

HDD: minimálně 20 GB volného místa, nebo více podle objemu uložených dat

Nároky na připojení serveru na internet

V závislosti na počtu Vašich uživatelů a na tom, jakou úroveň kvality služeb a připojení jim chcete garantovat (rychlost i latenci), dimenzujte připojení Vašeho serveru na internet. Pokud jsou Vaši uživatelé převážně ve vnitřní síti, nároky na připojení na internet jsou minimální.

 • Uživatelé jsou ve vnitřní síti: doporučeno 1 Mbit/s
 • Uživatelé jsou připojeni přes internet: doporučeno minimálně 10 Mbit/s a více v závislosti na počtu uživatelů

Hardwarové nároky na server se zálohou

Pro splnění bezpečnostních standardů silně doporučujeme datové, fyzické i lokalitní oddělení serveru pro zálohování Vašich dat (virtuálního prostředí). Doporučujeme vytvoření prostoru, který se rovná alespoň 4násobku Vašeho objemu dat.

Nároky na zařízení uživatelů

JunoOne je možné provozovat na jakémkoliv běžném moderním počítači, tabletu či chytrém telefonu, nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Je jedno, jestli máte Windows, iOS, Android, Linux, Ubuntu, nebo jiný operační systém. Lze doporučit rozlišení displeje fullHD a uhlopříčku minimálně 13".

Jediné, co potřebujete je aktualizovaný webový prohlížeč. Doporučujeme Google Chrome.

Nároky na odbornost

Řádná odborná péče vyžaduje, abyste disponovali vlastními kapacitami nebo najatými odborníky s touto minimální odborností:
 • IT specialista na virtualizační prostředí podle toho, co provozujete
 • IT specialista na správu serveru se znalostí technologií zálohování na úrovni virtuálního serveru
 • IT specialista na správu e-mailového serveru s pokročilou znalostí
Pokud nemáte kapacity vlastních IT odborníků, rádi Vám tuto službu zajistíme pomocí našich odborníků.

Seznam licencí třetích stran použitých pro provoz JunoOne

JunoOne využívá pouze open licence, nezatíží Vás placením žádných dalších licencí nad rámec Vašeho předplatného.
 • Operační systém Ubuntu
 • Skriptovací jazyk PHP
 • MySQL

Ceník JunoOne pro provoz na vlastní infrastruktuře

Ceník produktů a služeb

 • pro provoz na vlastní infrastruktuře je určen speciální plán Enterprise
 • Při volbě řešení na vlastním serveru (on-premises) je Vám účtována jednorázová částka za naši asistenci při instalaci nebo za vygenerování instalačního balíčku připraveného pro podmínky Vaší infrastruktury. V rámci této částky máte jako zákazník nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do svého prostředí do maximálního rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku a objemu práce, kterou pro Vás uděláme.

My, jako poskytovatel licence k Produktu neneseme odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením výše uvedených doporučení a podmínek provozu.
Další obchodní požadavky a požadavky na součinnost jsou uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a dále v Technických a obchodních podmínkách pro provoz na vlastní infrastruktuře.

COMPANY

DENEVY s.r.o
Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 35/1354
190 00, Prague 9

phone: +420 774 494 633
ID: 02995107 VAT: CZ02995107

SUPPORT & SALES

SUPPORT
e-mail: support@denevy.eu
phone: +420 774 494 633

SALES
e-mail: sales@denevy.eu
phone: +420 774 494 633

2020 © Copyright

page by DENEVY